Пристанищен терминал Порт България Уест АД е наследник на първото частно пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Рибно пристанище“.

Пристанището е разположено в северозападнта част на Пристанище Бургас и е интегрирано напълно с националната транспортна система. Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място с възможност за едновременна обработка на железопътен състав от 20 вагона, а пътни връзки водят до основните околовръстни артерии на града. Пристанището разполага с 400 метра кейов фронт, при максимално газене 8,50 м. Налични са четири пристанищни портални крана с товароподемност от 6 т. и 10 т., както и 100 тонен мобилен пристанищен кран. Откритите и закритите складови площи са с обща площ от 15 000 кв.м., намиращи се в непосредствена близост на кея.

На терминала годишно се обработват над 700 хил. тона, в това число Ро-Ро товари, насипни товари, производство на химическата и хранително-вкусовата промишленост, наливни неопасни товари, бройни товари и контейнери.

Порт България Уест АД се явява атрактивно в ценовата си политика към клиентите си, като разполага с компактна инфраструктура, прилага гъвкав стил на работа, предлага качествена услуга и коректност.

Водещото за нас са партньорските взаимоотношения и удовлетвореността на клиентите.

Бургас е разположен в голяма близост до основните транспортни коридори:

• коридор №8 – Изток-Запад;
• коридор №4 – Север-Юг;
• коридор TRACECA – Европа-Азия през Черно море.

Географското положение на пристанищата в Бургас позволява да бъдат използвани за претоварване на транзитни товари.

• деконсолидиране - за стоки в други пристанища на Черно, Азовско и Каспийско море или
• консолидиране – за износ от морски пристанища на Черно, Азовско и Каспийско море.


ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ

“Порт България Уест” е собственост на инвестиционния фонд CSIF
Според анализите на SAPS възложени от Японската агенция за международно сътрудничество от края на 2010 г. очакваната прогноза за контейнерния трафик за Бургас през 2020 г. – 500 000 TEU и през 2021 г. – 625 000 TEU.

Това показва огромното значение, което ще имат контейнерите за пристанищата в Бургас и необходимостта от изграждане на нови, специализирани контейнерни терминали.

• Инвестиционната програма на “Порт България Уест“ включва:
• реконструкция на кейовата стена;
• удълбочаване на акваторията пред кейовата стена до 11 м дълбочина;
• закупуване на челна и складова механизация.

Реализирането на тази инвестиционна програма ще позволи няколкократно увеличение капацитета на пристанището.

С изпълнение на инвестиционната програма на “Порт България Уест”, пристанището ще стане предпочитана дестинация на контейнерните оператори, като единствен по рода си модерен, частен терминал в България.