Пристанищен терминал Порт България Уест АД е наследник на първото частно пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Рибно пристанище“ Бургас.

Понастоящем е собственост на инвестиционния фонд CSFI

Пристанището е разположено в северозападнта част на Пристанище Бургас и еинтегрирано напълно с националната транспортна система.

Собствена железопътна мрежа обслужва всяко корабно място с възможност за едновременна обработка на железопътен състав от 20 вагона, а пътни връзки водят до основните околовръстни артерии на града.

Пристанището разполага с 400 метра кейов фронт, при максимално газене 8,50м.

Челната пристанищна механизация включва четири пристанищни портални крана с товароподемност от 6 т. и 10 т., както и 100 тонен мобилен пристанищен кран.

Откритите и закритите складови площи са с обща площ от 15 000 кв.м., намиращи се в непосредствена близост на кея.

На терминала годишно се обработват над 700 хил. тона, в това число Ро-Ро товари, насипни товари, производство на химическата и хранително-вкусовата промишленост, наливни неопасни товари, бройни товари и контейнери.

Порт България Уест АД е атрактивно в ценовата си политика към клиентите, като разполага с компактна инфраструктура, прилага гъвкав стил на работа, предоставя качествена услуга и коректност.

Водещото за нас са партньорските взаимоотношения и удовлетвореността на клиентите.

Бургас е разположен в голяма близост до основните транспортни коридори:

• коридор №8 – Изток-Запад;
• коридор №4 – Север-Юг;
• коридор TRACECA – Европа-Азия през Черно море.

Географското положение на пристанищата в Бургас позволява да бъдат използвани за претоварване на транзитни товари.

• деконсолидиране - за стоки, предназначени за други пристанища на Черно, Азовско и Каспийско море или
• консолидиране – за износ от морски пристанища на Черно, Азовско и Каспийско море.ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ

Според анализите на SAPS възложени от Японската агенция за международно сътрудничество от края на 2010 г. очакваната прогноза за контейнерния трафик за Бургас през 2030 г. – 250 000 TEU и през 2035 г. – 325 000 TEU.

Това показва огромното значение, което ще имат контейнерите за пристанищата в Бургас и необходимостта от изграждане на нови, специализирани контейнерни терминали.

• Инвестиционната програма на “Порт България Уест“ включва:
• реконструкция на кейовата стена;
• удълбочаване на акваторията пред кейовата стена до 11 м дълбочина;
• закупуване на челна и складова механизация.

Реализирането на тази инвестиционна програма ще позволи няколкократно увеличение капацитета на пристанището.

С изпълнение на инвестиционната програма на “Порт България Уест”, пристанището ще стане предпочитана дестинация на контейнерните оператори, като единствен по рода си модерен, частен терминал в България.