Сертификати


image name
Удостоверение за експлоатационна годност

image name
Удостоверение за експлоатационна годност - Част Б

image name
Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор

image name
Сертификат - AQ CERT 1

image name
Сертификат - AQ CERT 2

image name
Политика по качеството и сигурност на информацията